Soutěžní tým dvojic se skládá z lonžéra, koně a dvou cvičenců.

Oba dva voltižéři předvádějí společně svou volnou sestavu. Dvojice vstupuje do arény společně a cvičí na jednom koni. V soutěži dvojic mohou cvičit i smíšené páry. V případě, že dvojice předvede volnou sestavu v kroku, je výsledná známka dělená dvěma. Volná sestava je složena ze statických a dynamických cviků. Statické cviky musejí být předvedeny minimálně na tři cvalové kroky.

Soutěž jednokolová sestává jen z volné sestavy. Pokud je závod dvoukolový, cvičí dvojice v prvním kole i povinnou sestavu.

DVOJICE SENIOR

  • věková hranice je omezena zdola (od 16ti let), pokud jen jeden cvičenec dosáhne věku 18ti let, je tato dvojice automaticky zařazena do této kategorie
  • časový limit pro volnou sestavu je 2 minuty

 

DVOJICE JUNIOR

  • věková hranice je omezena shora (do 18ti let)
  • časový limit pro volnou sestavu je 1,5 minuty